ИНФОРМАЦИЯ
Български

Ние в Кеърокс България ЕООД вярваме, че непрекъснатото интегриране на принципите на Корпоративната Отговорност във всички наши компании, както и отчитането на по-широки социални и екологични аспекти при вземането на решения, ще ни подпомогне в постигането на нашите бизнес цели и ще бъде основен градивен елемент в поддържането на стабилни и дълготрайни отношения с нашите клиенти.

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..