ИНФОРМАЦИЯ
Български

Кеърокс България ЕООД

Бул. Цариградско шосе 301
София 1582

България

T +359 (0)2 439 55 55
info@cairox.bg

Работно време:

Понеделник - Петък: 8:30 - 17:30

Ръководство

Управител

Калин Мишков

kalin.mishkov@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 50
M +359 (0) 88 78 57 461

Отдел "Продажби"


Търговски директор "Директни продажби"

Илия Мучов

iliya.muchov@cairox.bg
T +359 (0)2 439 55 57
M +359 (0) 88 76 61 619

Търговски директор "Проектни продажби"

Енчо Керезов

sales.bulgaria@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 55
M +359 (0) 88 73 18 960

Инженер "Продажби"

Григор Мишков

sales.bulgaria@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 55
M +359 (0) 88 51 29 304

Инженер "Продажби"

Ивайло Иванов

sales.bulgaria@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 55

M +359 (0) 88 60 53 413

Инженер "Продажби"

Теодор Чавдаров

sales.bulgaria@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 55

M +359 (0) 88 99 29 961

Инженер "Продажби"

Иван Мартинов

sales.bulgaria@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 55

M +359 (0) 88 98 84 335

Инженер "Продажби"

Станислав Драганов

stanislav.draganov@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 55
M +359 (0) 88 98 84 022

Инженер "Продажби"

Емил Пенков

emil.penkov@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 55

M +359 (0) 88 57 78 991


Инженер "Продажби"

Антон Лазарков

sales.bulgaria@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 55

Инженер "Продажби"

Добрин Велев

sales.bulgaria@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 55

Отдел "Автоматика и следпродажбен сервиз"

Мениджър "Автоматика и следпродажбен сервиз"

Тодор Попов

service-bg@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 59
M +359 (0) 88 60 53 364

Организатор "Автоматика и следпродажбен сервиз"

Владислава Павлова

service-bg@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 59
M +359 (0) 88 71 06 196

Отдел "Логистика"

Мениджър "Логистика"

Мариана Хасърджиева

opl.bulgaria@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 58

M +359 (0) 88 90 29 799

Експерт "Логистика"

Ванина Андонова

opl.bulgaria@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 58

M +359 (0) 88 90 29 799

Експерт "Логистика"

Яна Христова

opl.bulgaria@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 58

M +359 (0) 88 90 29 799

Отдел "Финанси и счетоводство"

Финансов директор

Юлия Кузманова

julia.kuzmanova@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 40

Главен счетоводител

Константин Топузов

accounts@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 42

Счетоводител

Росица Стоименова

accounts@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 55

Отдел "Администрация"

Офис мениджър

Теодора Донкова

theodora.georgieva@cairox.bg
T +359 (0) 2 439 55 51

Технически сътрудник

Вера Игнатова

sales.bulgaria@cairox.bg

T +359 (0) 2 439 55 55

Склад Централен

Началник Склад
Иван Игнатов

ivan.ignatov@cairox.bg

T +359 (0)2 439 55 55
M +359 (0) 88 96 00 255

Склад Равно поле

с. Равно поле, спирка Верила, кв. 4

verila@gree-bulgaria.com

M +359 (0) 88 96 00 255

Работно време
Понеделник - Петък:
8:30 - 17:30
Обедна почивка:
12:00 - 13:00

Логистична база Бургас

8000 Бургас, СПЗ
к-с Славейков, бул. Яким Якимов (зад VW - Веста Ауто)
T +359 (0)2 439 55 55
F +359 (0)2 439 55 56


CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..