ИНФОРМАЦИЯ
Код за електронния магазин
Парола
Welcome to Cairox Bulgaria

Обща политика за поверителност на уебсайт


Кеърокс България ЕООД („Ние“) се съгласяваме да защитаваме и уважаваме вашата поверителност. Настоящата политика (ведно с нашите Общи условия, както и всякакви други документи, свързани с това) определят начина, по който вашите лични данни, които събираме от вас, или които вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани. Моля прочетете внимателно по-долното съдържание, за да се запознаете с нашето становище и практики по повод вашите лични данни и как те ще бъдат третирани от нас.


В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламента за защита на личните данни (GDPR), цитиран в тази политика и наричан по-нататък накратко „Законът“, отговорни за защитата на личните ви данни ще са Кеърокс България ЕООД.


Нашият представител за целите на „Закона“ е:


Длъжностно лице за защита на личните данни


ICT Manager
Steven Godfroid
Email: steven.godfroid@sigairhandling.be


Промени в нашата политика за поверителност


Каквито и да било промени в нашата политика за поверителност ще бъдат изложени в този раздел. Моля проверявайте от време на време дали имаме актуализации или някакви изменения в политиката ни за поверителност. Същата е последно актуализирана през месец март 2020г.


Цел и правно основание за обработване на лични данни


Ние ще обработваме вашите данни за целите, описани подробно в настоящата политика съгласно законовите бизнес интереси, когато обработването на лична информация не накърнява вашия интерес във връзка с опазването на личните ви данни, или фундаментални права и свободи.

Естеството на нашия правен интерес е директен маркетинг, уеб анализ и следене за и превенция от злоупотреби.


Информация, която можем да събираме от вас:


Ние може да събираме и обработваме следната информация от вас:


Информация, която вие ни предоставяте:


Вие може да ни предоставяте информация за вас посредством попълването на бланки в нашия сайт, или кореспондирайки си с нас по телефон, и-мейл или друг начин. Това включва информация, която ни предоставяте когато се регистрирате, за да използвате нашия сайт, търсите продукт, правите поръчка чрез сайта, участвате в конкурс, промоция или проучване, а също и когато докладвате за проблем на нашия сайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашите имена, адрес, и-мейл адрес и телефонен номер, финансова информация или данни за кредитна карта.


Информация, която ние събираме от вас:


Във връзка с всяко от вашите посещения на нашия сайт, ние може автоматично да събираме от вас по-долната информация:


 • Техническа информация, съдържаща Интернет протокол, (IP) адрес, използван от вашия компютър за свързване с Интернет, лог-ин информация, тип и версия на браузъра, настройки за часова зона, типове и версии плъг-ин на браузъра, операционна система и платформа;

 • Информация относно вашите посещения, включително пълния URL адрес кликстрийм към и от нашия сайт (съдържащо дата и час); продукти, които сте разглеждали или търсили; време за отговор на страница, грешки при изтеглянето, продължителност на посещението ви на определени страници, поведението ви на нашите страници (като превъртания /скролвания/, брой кликвания и преминавания с курсора), както и начини, използвани от вас, за излизане от нашия сайт, също телефонен номер, който сте използвали, за да позвъните на нашия номер за Услуги за клиента.

 • Кеърокс България ЕООД може да използва независими доставчици, за да извършва и-мейл маркетинг. Ние осъществяваме статистически анализ във връзка с отварянето на и-мейлите и кликовете, като използваме стандартни технологии за мониторинг и подобряване на нашия маркетинг посредством и-мейл. Ще се погрижим всички доставчици в качеството им на трети страни да са предварително снабдени и запознати с политиката ни за поверителност, достъпна посредством дигитални платформи.


Информация, която ще събираме от други източници:


Може да получаваме информация за вас - например име, и-мейл адрес, телефонен номер, в случай, че използвате който и да е от уебсайтовете, които поддържаме, или ако използвате други услуги, които нашето дружество предлага. В такива случаи предварително ще ви уведомим, когато събираме данни за вас, които могат да бъдат обменяни вътрешно. Също така, ние работим съвместно с трети страни (които включват например бизнес партньори, подизпълнители в насока технически услуги, услуги свързани с плащане и доставки; рекламни мрежи, анализатори и доставчици на търсачки на информация, агенции за кредитни референции), от които ние бихме могли да получаваме информация за вас.


Бисквитки (Cookies)


Нашият сайт използва бисквитки, за да ви разграничи от останалите потребители на нашия сайт. Това ни помага да ви предложим по-добро преживяване, докато разглеждате нашия сайт, както и ни помага да подобряваме нашия сайт. За по-подробна информация относно бисквитките, които използваме, и целта, поради която ги използваме, моля вижте нашата Политика за бисквитките, която може да бъде открита на нашия корпоративен сайт.


По какъв начин използваме информацията, събрана от вас:


Ние използваме информацията, която съхраняваме за вас, по следните начини:


Информация, която вие ни предоставяте:


Ще използваме тази информация, за да:

 • Изпълняваме задълженията си, произтичащи от договори, сключени между вас и нас, и за да ви предоставим информация, продукти и услуги, които сте поискали от нас;

 • За да ви снабдим с информация относно други продукти и услуги, предлагани от нас, които са подобни на тези, които вече сте закупили от нас;

 • За да ви предоставим, или пък да упълномощим трети страни да ви предоставят информация относно продукти или услуги, които биха могли да ви заинтересуват;

 • За да ви уведомим за промени в нашите услуги;

 • За да сме сигурни, че съдържанието в нашия сайт е представено по най-добрия начин за вас и вашия компютър

  Ако сте съществуващ клиент, ще се свързваме с вас единствено чрез и-мейл или смс с информация за продукти и услуги, подобни на такива, каквито вече сте си закупили от нас.

  Ако сте нов клиент, и когато сме съгласни конкретни трети страни да използват вашите данни, ние (или те) ще се свържем /свържат с вас по електронен път само, ако вие сте дали съгласието си за това посредством попълването на електронната бланка, която използваме за събиране на лична информация.

  Впоследствие бихте могли да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете със съответния маркетинг отдел (въпреки, че това няма да се отрази върху използването на вашите лични данни преди оттеглянето).


Информация, която събираме от вас:


Ние ще използваме тази информация, за да:

 • Администрираме нашия сайт и за вътрешни операции, включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, научни изследвания, статистически цели и маркетингови проучвания;

 • Оптимизираме нашия сайт с оглед на това представяната информация да бъде изложена по най-ефективния начин за вас и вашия компютър;

 • Като част от нашите усилия да поддържаме нашия сайт сигурен и защитен;

 • Оценяваме и анализираме ефективността на рекламата, която изпращаме на вас и други потребители, за да можем да ви предлагаме информация, която би ви заинтригувала;

 • Отправяме на вас и други потребители на нашия сайт предложения и препоръки зя стоки и услуги, които биха ви се сторили интересни


Информация, която получаваме от други източници:


Бихме могли да комбинираме тази информация, с такава, която вие ни предоставяте и ние събираме за вас. Можем да използваме същата за целите, упоменати по-горе (взависимост от вида информация, която получаваме).


Разкриване на информация за вас


Имаме право да споделяме вашите лични данни с членовете на нашата група, което означава нашите клонове, компанията-майка и нейните филиали.


Може да споделяме информация за вас с избрани трети страни, включително:

 • Бизнес партньори, доставчици и подизпълнители, свързани с изпълнението на договори, сключени с тях или вас;

 • Нашите доставчици на Уеб-хостинг услуги;

 • Рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват лични данни с цел подбор и изпращане на реклами до вас и други потребители. Ние не разкриваме информация на нашите рекламодатели за индивиди, които биха могли да бъдат идентифицирани, но е възможно да им предоставим обобщена информация относно нашите потребители (напр. можем да ги информираме, че 500 мъже на възраст под 30 са кликвали на техните реклами в конкретния ден). Също така бихме могли да използваме подобна обобщена информация, за да помогнем на рекламодателите да достигнат таргетираната от тях аудитория (напр. жени в SW1). Възможно е да използваме личните данни, които сме събрали от вас, за да удовлетворим желанието на нашите рекламодатели да изложим рекламите им пред конкретния сегмент от потребители.

 • Доставчици на търсачки на информация и анализи, които ни помагат за развитието и оптимизацията на нашия сайт.


В случай, че ние купуваме или продаваме бизнеса или активите си, бихме могли да разкрием ваши лични данни на евентуалния купувач или продавач.

Ако Кеърокс България ЕООД, или всички основни активи бъдат придобити от трета страна, тогава личните данни за клиентите, съхранявани от тях, стават един от придобитите активи. Тъй като вярваме, че е необходимо или приложимо:

а) в съответствие с действащото законодателство

б) да сме в съответствие с правната процедура;

в) да отговорим на изискванията на държавните и обществени инстанции

г) да изпълним задълженията си и да приложим нашите Общи условия, касаещи Услугите и други споразумения, включително свързани с фактуриране и събиране на вземания;

д) да защитим нашите операции или тези на който и да е от нашите клонове;

е) да защитим правата си, поверителността си, сигурността или имуществото си, и/или тези на нашите клонове/филиали, наши клиенти, вас или други потребители;

ж) да ни позволи да търсим обезщетение когато това е необходимо, или да намалим загубите, които бихме могли да претърпим.


Това включва обмяна на информация с други компании и организации, когато това се налага, с оглед на предпазване от измами и намаляване на кредитния риск.


Къде съхраняваме вашите лични данни


Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри извън сайта. Всякакви транзакции, свързани с плащания, ще бъдат криптирани посредством SSL технология. Когато сме ви осигурили парола (или в случаите, когато вие сте си избрали такава), която ви дава достъп до конкретни раздели от нашия сайт, вие сте отговорни за запазването на паролата конфиденциална. Ние ви препоръчваме да не я споделяте с никого. Паролата се съхранява и е криптирана в SQL база-данните, не може да бъде декодирана и прочетена от никого.


Информацията, която събираме от вас, може да бъде прехвърлена към, и съхранявана в държава извън Европейската Икономическа Общност (ЕИО). Нещо повече, същата може да бъде обработвана от персонал, действащ извън ЕИО, който работи за нашата компания, или за някой от нашите доставчици. Възможно е действащото законодателство в някои държави да не осигурява такава правна защита на вашите лични данни, както това в ЕИО. Чрез предоставянето на ваши лични данни, вие давате вашето съгласие същите да бъдат прехвърляни, съхранявани и обработвани. Ние ще предприемем всякакви законосъобразни мерки да осигурим защита на вашите лични данни, в съответствие с политиката ни за поверителност.


Връзки към други сайтове


Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други сайтове, към които бихте могли да проявите интерес. Трябва да имате предвид обаче, че веднъж напуснали нашия сайт, за да последвате някой от тези линкове, ние няма да имаме контрол върху други уебсайтове. Следователно, не можем да носим отговорност за защита и поверителност на ваши лични данни, които вие предоставяте, посещавайки разни сайтове – нашата политика за поверителност се отнася само до нашия уебсайт. Съветваме ви да бъдете особено внимателни и да се запознаете с политиката за поверителност на съответния сайт.


Защита на данни при прехвърляне


За съжаление, прехвърлянето на информация по Интернет не е напълно безопасно. И макар ние да правим всичко възможно да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, прехвърлени към нашия сайт посредством несигурни Интернет връзки; всяко прехвърляне на данни е на ваша собствена отговорност. Веднъж получили информация за вас, ние ще използваме строги процедури и мерки за безопасност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп до вашите данни. Може да използваме подходящите технически и организационни средства, за да защитим вашите лични данни, които сме събрали от вас.


Период на съхранение на лични данни


Имаме право да съхраняваме информация за вас само толкова време, колкото е необходимо за целите, описани в настоящата Политика. Ограничението е заложено в „Закона“, като точния период, в който ще съхраняваме вашите лични данни, зависи от инидвидуалните обстоятелства на всеки случай.


Вашите права


Имате правото да поискате да не обработваме вашите лични данни за маркетингови цели. Обичайно ще ви информираме преди да съберем данните ви, ако възнамеряваме да използваме вашите данни за такива цели, или ако възнамеряваме да споделяме информация за вас с трети страни за подобни цели. Можете да упражните правото си да предотвратите такова третиране на вашите данни, като не попълните конкретни полета във формулярите на нашия сайт, с които изискваме ваша лична информация. Също така, бихте могли да упражните вашите права по всяко време, като се свържете с нас на и-мейл адрес: steven.godfroid@sigairhandling.be.


При определени обстоятелства „Законът“ ви дава „правото да бъдете забравени“, да ограничите обработването на вашите лични данни и прехвърлянето на ваши данни.


„Законът“ също така ви дава правото да имате достъп до информацията, която съхраняваме за вас. Това ви право може да бъде упражнено в съответствие със „Закона“. Заявяването на достъп до вашите данни е безплатно, считано от 25ти май 2018г., освен в случаите, когато сте заявили достъп по начин, превишаващ правата ви, или подобна заявка е очевидно неоснователна; в такива случаи е възможно да ви бъде наложена „разумна такса“. Същата следва да покрие административните разходи, свързани с предоставянето на детайли по повод вашите лични данни, които съхраняваме при нас. Отговор на заявявката ви за достъп до вашите лични данни ще получите в срок до един месец от датата на получаването й и, ако е необходимо, е възможно да изискаме от вас допълнителна информация.


Ако желаете да получите копие от информацията, която съхраняваме за вас, или пък смятате, че информацията за вас, с която разполагаме, е неточна, непълна, съхранявана за по-дълъг период от време, отколкото е необходимо, или пък имате някакви други съображения, свързани с вашите права, моля да се свържете с:


Длъжностно лице за защита на личните данни


ICT Manager
Steven Godfroid
Email: steven.godfroid@sigairhandling.be


Жалби


Поемаме цялата отговорност във връзка с обработването на вашите лични данни сериозно, и ще полагаме усилия да дадем отговор на всички ваши притеснения колкото е възможно по-скоро. Ако имате оплакване, свързано с начина, по който сме обработили вашите лични данни, моля свържете се на първа инстанция с Длъжностното лице за защита на личните данни чрез координатите, посочени по-горе.


Ако не успеем да се справим са вашите лични данни коректно, или да разрешим ваше оплакване в разумен срок, имате правото да се свържете със Службата на комисаря по информацията по следния начин:Комисия за защита на личните данни:


Бул. Цветан Лазаров №2, 1592 София

Тел.: +359 2 915 3555; факс: +359 2 915 3525

e-mail: kzld@cpdp.bg website: http://www.cpdp.bg/

CopyrightЕтичен кодексКалкулатор за въздуховоди

Търсене на информация. Моля, изчакайте ..